Karolina Krasny

20 lat, studentka architektury i dziennikarstwa, ma psa Rufusa.