Ola Kołodziejek

Wiersze publikowała na stronie Wydawnictwa j, w „Afroncie” „Helikopterze” i pod tym samym imieniem, ale innym nazwiskiem, na stronie „Odry” (pocztówki literackie Karola Maliszewskiego). Mieszka w Kutnie.