krysiak - marta bystroń

Adrian Krysiak – proza

 

Impertynencja imaginacji (i inne irracjonalne i irrelewantne ingrediencje)

Insbrucki iblowski iluminata-impresjonista, irytujące indolentne indywiduum, indeterminista-indolog, imć inżynier informatyk Ignacy Iksiński, imię Ignacy, inicjały i i i, irrelewantny interpretator infantylnego Ingardena, immanentnie (inaczej inherentnie) istniejącego incydentalnie, idealnie ignorując interpunkcję i iloczas ikosów, indaguje i immatrykuluje impulsywnego imama innowiercę (imamitę), interesującego inscenizatora i ilustratora inszego innowatora Ibsena, i inteligibilnie imputuje irracjonalną indoktrynację, interwencjonizm i immoralizm, inicjując impas (istny impertynent, idiota i imbecyl — inwektywy), implicite intencyjnie inaugurując inwentaryzację, ingres, irenizm i integryzm (idzie indemnizacja i impeachment), idiomatyczną introspekcją identyfikuje idolatrię i iliryzm (ibidem), iskrzącą italikami interpelacją (inkrustowane implikuje impastowane indukuje impregnowane) inkryminuje innemu immobilnemu impetykowi, inspektorowi inkwizycji, imającemu intratne inwestycje (interesowny!) i ironiczne intencje (istotnie inteligent), instrumentalnie improwizując informuje, iluzorycznie inkantując (imituje!), imaginowane inercją illokucji iloczyny i ilorazy interakcji ignoramus i ignorabimus, iż impotent (inwigiluje intryganta) item instruktor intensywnej intymnej inseminacji izolowanych izogamicznych ildefransów (identyfikowano immersją, iż infekowanych idiopatyczną influenzą izali izoalkoholem, inhalowanych internistycznie ilangowym imbirem, inaktywującym indol i indoksyl, i inwazyjną iniekcją ipsilateralną — inaczej inokulacją — inhibitora insuliny), inseminowanych ityfallicznym irygatorem indesitem, ichni iracki iljuszyn, i izotopem irydu (implikuje interludium ipsacji!), istny inkub Iskariota itp., itd.

 

Ilustracja: Marta Bystroń

Marta Bystroń tworzy obrazy, ilustracje do książek i publikacji niezależnych, a także projekty graficzne. Od 2015 roku publikuje regularnie humorystyczne ilustracje na fan page’u Obrazek na dziś.(www.facebook.com/MartaBystronObrazki).Autorka zinów: Różowa sukienka, Okno Putina, Visions, Niewidzialne Przeszkody, Robale (#1, #2, #3) oraz redaktorka 1zine (antologia z gościnnym udziałem różnych twórców).

Portfolio: martabystron.pl