Adrian Krysiak

Adrian Krysiak - lektor języków obcych z Poznania, czytelnik awangardowej prozy, zwłaszcza francusko- i hiszpańskojęzycznej, okazjonalnie autor krótkich form literackich. Publikował w "Helikopterze", "Tlenie Literackim", "Wizjach" i "Obszarach Przepisanych".

Adrian Krysiak – proza

  Impertynencja imaginacji (i inne irracjonalne i irrelewantne ingrediencje) Insbrucki iblowski iluminata-impresjonista, irytujące indolentne indywiduum, indeterminista-indolog, imć inżynier informatyk Ignacy Iksiński, imię Ignacy, inicjały i i i, irrelewantny interpretator infantylnego Ingardena, immanentnie (inaczej inherentnie) istniejącego incydentalnie, idealnie ignorując interpunkcję i iloczas ikosów, indaguje i immatrykuluje impulsywnego imama innowiercę (imamitę), interesującego inscenizatora i ilustratora inszego innowatora …

Adrian Krysiak – proza Read More »