Adrian Sinkowski

Adrian Sinkowski (ur. 1984) – poeta. Autor tomików „Raptularz” (2016) i „Atropina” (2018). Otrzymał wyróżnienie w konkursie Dolina Kreatywna (2008). Jest laureatem projektu Połów (2011). Otrzymał też nominacje do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (2017), Nagrody Poetyckiej im. Gałczyńskiego „Orfeusz” (2019), Nagrody Literackiej im. Mackiewicza (2019) oraz Nagrody im. Norwida (2019). W latach 2007–2017 redaktor naczelny i współpracownik kwartalnika literackiego „Wyspa”.