Aleksandra Kuźma

Marzycielka spod międzyznaku liderów o twórczej duszy i głowie pełnej pomysłów.