Dawid Staszczyk

Urodzony 14.02.1988 roku poeta, filolog, absolwent Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książek: „Log out” (wyd. Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2014), „Święto otwartych przestrzeni” (wyd. WBPiCAK, Poznań 2017) oraz „Disclaimer” (wyd. Fundacja Duży Format, Warszawa 2021). Publikował m. in. w Akcencie, Dwutygodniku, Helikopterze, Kulturze Liberalnej, Odrze, Wakacie, na stronach internetowych Biura Literackiego oraz Fundacji na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Jego wiersze znalazły się również w almanachu „Lustra” (wyd. Fundacja Duży Format, Warszawa 2013), w „Antologii debiutów poetyckich 2014” pod redakcją Krystiana Ławreniuka, Kamila Osękowskiego i Radosława Wiśniewskiego, wyd. K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów, Brzeg 2015, oraz w antologii „Grała w nas gra” pod redakcją Rafała Różewicza, wyd. Fundacja Kultury Akademickiej, 2017, skupiającej autorów publikujących w czasopiśmie internetowym „2Miesięcznik. Pismo ludzi przełomowych”. Za debiutancką książkę nominowany do nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Złoty Środek Poezji (2015). Mieszka w Warszawie.