Karol Maliszewski

Doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego; poeta i prozaik, krytyk literacki. Opublikował kilkanaście tomów wierszy, liczne utwory prozatorskie i szereg zbiorów tekstów krytycznoliterackich, m.in. „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy”, „Rozproszone głosy. Notatki krytyka”, „Pociąg do literatury. Szkice z Dolnego Śląska”, „Wolność czytania”, „Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatury”. Jest autorem książki dla dzieci („Przypadki Pantareja”) i współautorem podręcznika „Jak zostać pisarzem”. Mieszka w Nowej Rudzie.

Karol Maliszewski – Przed większą całością

Ostatnio najczęściej otwieram stronę „Smutny z plecakiem”. Od wczoraj się nie otwiera. Widocznie jest nas więcej. Siedzimy na podobnych krzesłach przed podobnymi monitorami. Może moje okno jest trochę większe od waszego. A może nie. Widzę przez nie zjadający się świat. Widzę chwilową przerwę w konsumpcji. I jaka cisza. Nie umiem sobie z nią poradzić. Podrzućcie …

Karol Maliszewski – Przed większą całością Read More »