Magdalena Krzosek-Hołody

Magdalena Krzosek-Hołody (ur. 1989). / Pracuje w kulturze i prowadzi autorskie warsztaty. Współpracowała m.in. z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Etiuda&Anima w Krakowie, MediaLabem Katowice, Muzeum POLIN w Warszawie, Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Podkarpacką Komisją Filmową czy Narodowym Centrum Kultury. Angażuje się w projekty intermedialne, projektuje wystawy. Na Wydziale “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą zagadnieniu nowych monumentów, dzieł powstających w dialogu z krajobrazem i przyrodą. Interesuje się relacjami człowieka ze środowiskiem, eko-krytyką oraz problematyką krajobrazów kulturowych. Autorka artykułów naukowych i tekstów krytycznych dotyczących sztuki współczesnej. Prowadzi dla studentów zajęcia poświęcone portretom natury w kinie światowym. Robi bukiety i obserwuje życie roślin (IG: @plants_andforms).

Magdalena Krzosek-Hołody – Telegramy z miejsca do nie-miejsca

Pod koniec lat 60. amerykański artysta Michael Heizer rozpoczął pracę nad projektem Nine Nevada Depressions. Obejmował on wykonanie ogromnych wykopów ziemnych na spalonych słońcem, pustynnych obszarach stanu Nevada. Przypominające abstrakcyjne szkice w krajobrazie transzeje rozmieszczone zostały nieregularnie na odcinku ponad ośmiuset kilometrów. Kolejne elementy zbiorowej struktury były rozwinięciem Heizerowskiej koncepcji rzeźby jako przestrzeni negatywnej, rozgrywającej …

Magdalena Krzosek-Hołody – Telegramy z miejsca do nie-miejsca Read More »