Miłosz Hołody

(Urodzony w roku 1990) – absolwent filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim (2017), obecnie doktorant. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą poezji wizualnej w przestrzeni. Interesuje go współczesna kultura wizualna, eksperymentalne formy literackie oraz badania nad praktykami codzienności. W swojej twórczości porusza się płynnie między sztukami plastycznymi i literaturą. Zrealizował trzy wystawy indywidualne: „Cukierki ze słów” (RIK, 2017), „Angielski Spacer” (WiMBP w Rzeszowie, 2018), „Pij swój uśmiech” (KPP, 2019) oraz brał udział w trzech wystawach zbiorowych. Publikował w papierowym i internetowych pismach literackich: „Cegła”, „Helikopter”, „Inter-” i „Stoner Polski”. Był uczestnikiem Pracowni Otwartej Biura Literackiego (2018). https://www.facebook.com/miloszjestpiekny/ https://www.instagram.com/miloszjestpiekny/

Miłosz Hołody – rysunki

Miłosz Hołody o swoich rysunkach: Moje rysunki są wyrazem energii psychicznej, za pomocą której staram się uchwycić atmosferę powstawania obrazu – sam proces, który jest rodzajem spontanicznego przetwarzania świata. Wykorzystuję krótkie cytaty, zapożyczone i wymyślone słowa, cyfry i znaki (często pozbawione pierwotnego kontekstu), nawiązując w ten sposób do tradycji poezji wizualnej, w której spotyka się …

Miłosz Hołody – rysunki Read More »