Olaf Clemensen

(1976) – poeta, prozaik i malarz. Urodził się i mieszka w Kijowie. Absolwent teorii i historii sztuki Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie. Pracuje jako artysta malarz. Zajmuje się również organizowaniem akcji artystycznych. Autor dziennika poetyckiego „Lato ATO”.