1

Miłosz Hołody – rysunki

 

Miłosz Hołody o swoich rysunkach:

Moje rysunki są wyrazem energii psychicznej, za pomocą której staram się uchwycić atmosferę powstawania obrazu – sam proces, który jest rodzajem spontanicznego przetwarzania świata. Wykorzystuję krótkie cytaty, zapożyczone i wymyślone słowa, cyfry i znaki (często pozbawione pierwotnego kontekstu), nawiązując w ten sposób do tradycji poezji wizualnej, w której spotyka się obraz i pismo. Moje rysunki określiłbym jako twory powstające ze świadomości niewystarczalności samego pisma, a także wzajemnego dopełniania się słowa i obrazu. Rysuję, aby połączyć ze sobą różne rejestry, które są dla mnie ważne – literacki, plastyczny i filozoficzny.