przewodni

Wiaczesław Oniszczenko – fotografie

Cykl zdjęć “Moje spojrzenie na medycynę” to autorefleksja. Zdjęcia zostały zrobione w miasteczku w południowej Ukrainie (2013-1016).

Fotografie poruszają temat biedy i pracy lekarskiej. To moje pierwsze niezależne zetknięcie z życiem. Byłem tuż po studiach medycznych.

Dostałem się ze sterylnego środowiska do życia bez filtra. Ten cykl opowiada o doświadczeniu i dorastaniu.

Cykl „DIY” jest o irracjonalnej energii. Ciemne, duszne sale, głośna muzyka, tłum i szaleństwo. W tym cyklu pokazuję dramatyzm i kruchość chwili. Nic prócz ruchu i muzyki nie ma znaczenia. Do ityourself, zrób to sam/a.

Jesteś tylko ty i teraz.

 

А series of photos „Medicine through my eyes” is a self-reflection.Was shot in a small town in southern Ukraine(2013-2016).

It is about poverty and medical work.This is my first independent encounter with life.I had just graduated from the medical university.

I got from a sterile environment to an unfiltered life.My series talks about experience and growing up.

Series “D.I.Y.” is about irrational energy.Dark cramped rooms, loud music, crowd and madness. In the series I show the drama and fragility of the moment.

Nothing matters except movement to the music.Do it yourself.

There is only you and the present.